Normativa 2019-01-22T17:43:52+00:00

Normativa

1.1. El grup Fent Sendera, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benifallet, el Consell Esportiu del Baix Ebre i amb la col·laboració del voluntariat, organitzem la X edició de Lo Pastisset, que tindrà lloc el diumenge 27 de gener a partir de les 9.00 h.

1.2. Lo Pastisset forma part del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre (el Circuit d’ara en endavant) i, per tant, es regeix pel seu reglament.

1.3. Lo Pastisset presentarà els recorreguts següents:

1.4. Lo Pastisset és una cursa de muntanya que es desenvolupa a la serra de Cardó. L’objectiu final és gaudir del seu entorn natural, de gran bellesa paisatgística, i practicar esport a la vegada.

1.5. Tots els participants hauran de complir les condicions que s’estableixen en el reglament del Circuit i en la normativa de Lo Pastisset.

2.1. L’edat mínima per participar a Lo Pastisset és la següent:

L’edat mínima per participar a la prova puntuable és de 15 anys.

L’edat mínima per participar a les dues modalitats de marxa del pastisset és de 10 anys.

Els menors de 15 anys hauran d’anar acompanyats en tot moment dels seus pares o tutors legals.

2.2. Els participants menors d’edat han de presentar l’autorització de menors degudament signada pel pare/mare o tutor/a legal. Aquesta autorització s’haurà d’entregar a l’organització el mateix dia de la prova.

2.3. Tots els participants que s’inscriuen són conscients de les capacitats físiques que requereixen cadascuna de les modalitats. L’exigència de les proves és, en gairebé tots els casos, elevada. Així mateix, tots els participants accepten que són els únics responsables de les seves accions i que, per tant, ni l’organització, ni el director, ni el voluntariat són responsables de lesions i malalties que se’n puguin derivar.

2.4. Tots els participants de Lo Pastisset hauran de signar el document de “Descàrrega de responsabilitat i d’aptitud física”. El dia de l’esdeveniment els participants hauran de signar la taula conforme han llegit el document i hi estan d’acord.

2.5. És requisit indispensable, per participar en les diverses modalitats de cursa i de la marxa, formalitzar la inscripció en el termini establert.

2.6. La inscripció a Lo Pastisset implica acceptar aquest reglament i el del Circuit.

2.7. Tots els participants hauran de portar el dorsal visible durant el transcurs de tota la prova.

2.8. Tots els participant tenen l’obligació de portar l’equip i el material adients per a la realització de les diferents proves (calçat i roba esportiva adequats per a proves de les característiques de Lo Pastisset.

2.9. El corredor és el responsable de validar el temps de pas pels controls i el temps d’arribada amb el sistema de cronometratge facilitat per l’organització.

2.10. Tots els participants han d’estar emparats per una assegurança d’accidents (una llicència federativa o una assegurança temporal que tramitarà l’organització).

2.11. Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de Lo Pastisset. En cas de desobeir les directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.

2.12. La desqualificació d’un participant es produirà quan s’esdevingui alguna d’aquestes situacions:

 • No quedi enregistrat en tots els controls.
 • No sigui respectuós amb els altres corredors o amb els membres de l’organització.
 • No socorri a un corredor accidentat (de qualsevol de les modalitats de Lo Pastisset) i no n’informi al control més proper.
 • No segueixi el recorregut marcat o alteri la senyalització.
 • No sigui respectuós amb el medi ambient.
 • No porti el dorsal visible.
 • S’anticipi a la senyal de la sortida.

2.13. Els participants desqualificats hauran d’entregar el seu dorsal al punt on es realitzi la desqualificació. Els que vulguin seguir realitzant el recorregut ho podran fer sota la seva única responsabilitat.

2.14. Els participants hauran de finalitzar el recorregut abans de les 13.30 h per poder optar a algun dels premis. No obstant, el tancament de meta es realitzarà a les 15.00 h.

2.15. Si el participant no passa el control previ de sortida, correrà sota la seva responsabilitat i no apareixerà a la classificació final.

2.16. No està permès participar acompanyat d’animals.

3.1. En aquest reglament s’estableixen les següents categories:

Tots els participants d’aquestes categories puntuaran en el XII Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre.

Femení Masculí
Absoluta (≥ 21 anys) Absoluta (≥ 21 anys)
Cadet (de 15 a 17 anys) Cadet (de 15 a 17 anys)
Júnior (de 18 a 20 anys) Júnior (de 18 a 20 anys)
Sub-23 (de 21 a 23 anys) Sub-23 (de 21 a 23 anys)
Sènior (de 24 a 39 anys) Sènior (de 24 a 39 anys)
Veterà (de 40 a 49 anys) Veterà (de 40 a 49 anys)
Màster 50 (de 50 a 59 anys) Màster 50 (de 50 a 59 anys)
Màster 60 (≥ 60 anys) Màster 60 (≥ 60 anys)
La categoria Cadet realitzarà el recorregut LoPastisset Cadet (12,4 km).
La categoria Júnior realitzarà el recorregut LoPastisset Express (20,1 km).
La resta de categories podran realitzar el recorregut LoPastisset Express (20,1 km) o el recorregut LoPastisset Trail (30,4 km).

Per a totes les proves que no puntuen al Circuit només hi haurà les categories:

Femení Masculí
Els particiants menors de 18 anys només podran participar a les modalitats de la marxa.

3.2. Tots els participants de les proves puntuables al Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre optaran als premis reservats pels tres primers participants de cada categoria:

Femení Masculí
Absoluta (≥ 21 anys) Absoluta (≥ 21 anys)
Cadet (de 15 a 17 anys) Cadet (de 15 a 17 anys)
Júnior (de 18 a 20 anys) Júnior (de 18 a 20 anys)
Sub-23 (de 21 a 23 anys) Sub-23 (de 21 a 23 anys)
Sènior (de 24 a 40 anys) Sènior (de 24 a 40 anys)
Veterà (de 41 a 50 anys) Veterà (de 41 a 50 anys)
Màster (≥ 51 anys) Màster (≥ 51 anys)

Aquests premis no són acumulatius.

3.3. Hi haurà premi pels tres primers classificats masculins i femenins de LoPastisset Express.

3.4. L’organització atorgarà 3 premis especials:

 • 1a classificada local.
 • 1r classificat local.
 • Entitat o club amb més participants (hi participen els participants de les quatre modalitats de cursa i de la marxa). Per optar a aquest premi és un requisit indispensable ser una entitat o club registrat a la D. G. Esports i estar federat, segons s’indica en la normativa del Circuit.

3.5. Els participants hauran de finalitzar el recorregut abans de les 13.30 h per poder optar a algun dels premis. No obstant, el tancament de meta es realitzarà a les 15.00 h.

3.6. L’organització es compromet a publicar a la web la classificació completa (nom i cognoms, categoria, temps i posició).

4.1. Tots els corredors poden presentar reclamacions, en finalitzar les proves, mitjançant el formulari que li entregarà l’organització.

4.2. L’organització estudiarà les reclamacions i es comunicaran les resolucions a les persones afectades abans de l’entrega de premis.

4.3. Posteriorment al dia de les proves, els participants disposen de 3 dies (a comptar des de la publicació dels resultats a la pàgina web) per presentar reclamacions per escrit (via correu electrònic). L’organització es compromet a donar-hi resolució amb la màxima celeritat possible.

4.4. No s’acceptaran reclamacions passats 7 dies des de les proves.

5.1. La inscripció està limitada a 500 participants (entre totes les modalitats de la cursa i la marxa).

5.2. El període d’inscripció serà del 5 de desembre de 2018 a les 00:00 hores fins el 23 de gener de 2019 a les 23:59 (o fins que s’hagi assolit el total de participants). L’organització es reserva el dret a modificar aquest termini.

5.3. El preu varia en funció de la modalitat i el període d’inscripció:

Inscripció:

 • Des del 05/12/2018 fins al 06/01/2019: 20 €
 • Des del 07/01/2019 fins al 23/01/2019: 23 €

Llicència requerida:

 • FEEC “C” o superior*
 • Assegurança per a no federats: + 5 €

Inscripció:

 • Des del 05/12/2017 fins al 06/01/2019: 18 €
 • Des del 07/01/2019 fins al 23/01/2019: 20 €

Llicència requerida:

 • FEEC “C” o superior
 • Assegurança per a no federats: + 5 €

Inscripció:

 • Des del 05/12/2018 fins al 06/01/2019: 16 €
 • Des del 07/01/2019 fins al 23/01/2019: 18 €

Llicència requerida:

 • FEEC “A” o superior
 • Assegurança per a no federats: + 5 €

* La llicència ha de ser equivalent o superior a la indicada. De totes les llicències que no siguin FEEC es comprovarà la equivalència.

** El xip estarà integrat al dorsal i és un sistema NO compatible amb l’SportIdent. 

*** Els preus de les inscripcions inclouen el xip.

5.4. Les inscripcions i el pagament es faran exclusivament per Internet, seguint les indicacions del formulari d’inscripció.

5.5. Tal com s’indica en la normativa del Circuit, tot corredor haurà de mantenir el mateix club/equip amb el qual s’inscrigui a la primera prova durant tota la competició del Circuit.

5.6. El sistema de cronometratge NO serà el sistema SPORTident. És per aquest motiu que NO s’acceptarà cap xip que no sigui el que proporcionarà l’organització.

5.7. Per recollir el dorsal és imprescindible presentar la següent documentació:

 • DNI.
 • Llicència federativa 2019 o, en el seu defecte, comprovant del pagament. En cas que no es presenti la llicència, s’haurà de contractar l’assegurança temporal, amb un cost de 5 €.
 • Si el club o entitat al qual pertany el participant està tramitant la llicència federativa, caldrà que el president o la presidenta signi aquest document i que s’enviï prèviament al dia de la prova, al correu electrònic inscripcions@lopastisset.com.
 • Descàrrega de responsabilitat i d’aptitud física.
 • Autorització de menors (LoPastisset Cadet i Marxa LoPastisset).

5.8. Cancel·lació de la inscripció: les inscripcions es podran anul·lar, via correu electrònic adreçat a l’organització, en els següents terminis i condicions:

 • Fins el 17 de gener es retornarà el 50% de l’import abonat.
 • A partir del 18 de gener no es retornarà cap import.

5.9. Llista d’espera: tots aquells que vulguin participar a Lo Pastisset i no tinguin dorsal es podran inscriure a una llista d’espera (mitjançant formulari de Google), que els donarà opció, per rigorós ordre d’inscripció, a aconseguir un dorsal si alguns dels inscrits es donen de baixa. En cas que quedi una plaça lliure, l’organització es posarà en contacte amb el primer de la llista d’espera, via correu electrònic, per oferir-li l’opció de formalitzar la inscripció. Si queda una segona plaça lliure, es contactarà amb el segon de la llista, i així successivament.

5.10. Hi haurà una única llista d’espera, tant per a les diferents modalitats de cursa, com per a les de la marxa.

5.11. Cessió de dorsal. L’organització acceptarà qualsevol cessió de dorsal fins el 24/01/2019 a les 23:59 hores. El procediment per realitzar el canvi serà el següent:

 • El participant inscrit enviarà via correu electrònic (inscripcions@lopastisset.com) la seves dades i les de la persona a la que cedeix el dorsal, indicant el nom, els cognoms, el DNI, el telèfon i el correu electrònic.
 • L’organització es posarà en contacte amb les 2 persones afectades per gestionar el canvi.
 • En cap cas l’organització retornarà els diners de la primera inscripció. En cas d’haver diferència en el preu de la inscripció, es gestionarà directament amb el nou participant inscrit.

6.1. Les dades indicades en el formulari d’inscripció seran introduïdes en una base de dades que és propietat de l’organització de Lo Pastisset, amb l’única finalitat d’organitzar-lo.

6.2. L’organització de Lo Pastisset cedirà les dades necessàries dels participants:

 • Al Circuit per a la confecció de la classificació.
 • A l’empresa asseguradora corresponent, per tramitar l’assegurança temporal dels participants sense llicència federativa.
 • L’organització es reserva el dret de les imatges, de prendre i recopilar fotografies, vídeos o informació, així com d’utilitzar tot aquest material per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic.

7.1. En tots els controls de pas i avituallaments hi haurà personal de l’organització que vetllarà per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les seves indicacions.

7.2. Es disposarà de personal mèdic i una ambulància que, per defecte, estarà a l’arribada.

7.3. Tant els responsables dels controls de pas/avituallaments com els membres de l’equip granera (escombra), en acord amb el director de Lo Pastisset, tenen la potestat de fer abandonar el participant que creguin que no està en condicions per continuar la prova.

7.4. En cas d’accident, el participant té l’obligació de comunicar-ho als membres de l’organització, ja sigui als membres de l’equip granera o als controls més propers.

7.5. En cas d’abandonament s’ha de comunicar a l’organització al control o avituallament més proper al lloc de retirada.

7.6. En cas de condicions meteorològiques adverses, l’organització es reserva el dret a modificar el programa i el recorregut o, si ho considera convenient, anul·lar les proves per tal de garantir la seguretat dels participants. L’organització no retornarà els diners de la inscripció.

7.7. En el cas de suspendre la prova, l’organització seguirà el protocol de seguretat establert per actuar de la manera més ràpida i eficient possible.

7.8. En cas de suspendre la prova una vegada s’ha iniciat, l’organització tindrà com a referència l’últim control de pas per a realitzar l’ordre dels participants. En cas que l’organització anul·li la prova sense que els participants hagin arribat a un control de pas no existirà classificació. L’organització sempre prioritzarà la integritat dels participants per sobre de poder definir una classificació.

7.9. El control i ordre de la prova, tant pel que respecta als participants com a la resta dels usuaris de la via, resta subjecte als agents de l’autoritat (Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra); sens perjudici que també ho pugui fer el responsable de la seguretat vial i personal auxiliar de la organització, sempre seguint les directrius dels agents de l’autoritat.

8.1. L’organització aconsella una bona planificació del material per a la prova en funció de les capacitats del corredor, les previsions meteorològiques, l’estimació del temps de carrera i altres variables que puguin condicionar la seguretat de cada participant. És aconsellable portar el següent material:

 • Material i calçat tècnic adaptat al participant per realitzar una prova de muntanya de les característiques de Lo Pastisset.
 • Telèfon mòbil.
 • Jaqueta paravent.
 • Menjar que aporti nutrients i calories suficients per realitzar una activitat de resistència en el medi natural.
 • Sistema d’hidratació de 0,5 l, com a mínim.

9.1. Els recorreguts estaran degudament senyalitzats. La senyalització podrà ser amb cintes, cartells informatius i/o marques amb pintura efímera. És responsabilitat de cada corredor localitzar la senyalització i seguir-la. Durant el brífing, l’organització recordarà la senyalització de cada recorregut.

9.2. Es tindrà especial cura en el marcatge de cruïlles i altres llocs conflictius. Sempre que sigui necessari, l’organització ubicarà alguna persona en aquests punts.

9.3. Es diferenciarà el recorregut mitjançant cartells indicadors de diferents colors (coincidint amb el color del dorsal de cada modalitat).

9.4. Durant el recorregut se situaran avituallaments en una distància no superior a 5 km entre ells.

9.5. Tots els avituallaments disposaran, com a mínim, d’aigua. En cas que hi hagi productes sòlids, es facilitaran sense cap mena d’embolcall, envàs, etc.

9.6. Al final de cada avituallament, a una distància màxima de 50 metres, hi haurà recipients per dipositar les deixalles.

9.7. Tots els controls de pas i avituallaments estaran degudament senyalitzats.

9.8. L’organització garanteix que en tots els controls de pas hi haurà el número de persones necessàries per garantir el bon funcionament de la prova.

9.9. Els participants de LoPastisset Trail disposen de 2 h per arribar al km 10,2. En cas que no ho facin, la organització els indicarà que han d’abandonar la competició.

Descàrrega de documents

Autorització de menors
Descàrrega de responsabilitat i aptitud física
Clubs – Tramitació de llicència